Sociala koder

I Sverige finns det många sociala koder som människor från andra länder kan ha svårt att förstå. Många svenskar upplevs som tillbakadragna och asociala när de inte pratar med sina grannar eller de som väntar på bussen vid samma hållplats. Vid festligare tillfällen kan dock svenskar istället framstå som väldigt sociala och lättsamma. Det är alltså svårt att ge en generell bild av det svenska folket.

En sak som många lever efter, vare sig de vill eller inte, är Jantelagen, som också finns i Norge och Danmark. Det är en slags oskriven lag som säger att du inte ska tro att du är bättre än någon annan. Du ska helt enkelt inte gå runt och tycka att du är mer värd eller bättre än någon annan eller ta plats. Jantelagen är svår att förklara för någon som inte har vuxit upp med den, men den genomsyrar det svenska samhället på många sätt.

Det finns också många andra sociala koder som svenskarna envisas med att hålla fast vid. Till exempel är det kutym att alltid ta av sig skorna när man är inomhus och att låsa ytterdörren även när man är hemma.

flash-blog