Den svenska modellen

Under coronakrisen har Sverige valt en väg som är unik i världen. Under ledning av statsepidemiolog Anders Tegnell har vi valt att låta det mesta i samhället pågå ungefär som vanligt. Tvärtemot de flesta andra länder som istället har infört hårda karantäner och stängt ned affärsverksamheter som inte anses nödvändiga. Det finns dock kritiker till vägvalet även i Sverige. Alla delar inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur saker och ting borde skötas.


Det är dock inte första gången i historien som Sverige har stuckit ut hakan när det gäller hur saker och ting ska göras. Den så kallade svenska modellen är en politisk idé som ligger till grund för hur Sveriges samhälle ser ut idag. Den är kanske också en delförklaring till varför Sverige vågar gå sin egen väg nu när världen drabbats av coronaviruset.

Även i Sverige isolerar vi oss vid sjukdomssymtom och då kan trädgården vara räddningen för många. Trädgårdssäsongen har börjat i de flesta trädgårdar och på Byggmax hittar du allt du behöver för din trädgård och hemmafixet.

Politiskt sett utgör den svenska modellen en kompromiss mellan marknadsekonomi och socialism. Den tankemässiga grunden till den svenska modellen växte fram under 1930-talet. Det var då svenska politiska tänkare började formulera en idé om att den bästa samhällsmodellen var den som balanserade mellan ekonomisk utjämning och ekonomisk tillväxt. Man ville helt enkelt ta tillvara de bästa bitarna av kapitalismen och socialismen. I praktiskt avseende präglas den svenska modellen av keynesianska modellen om att hålla arbetslösheten låg bland annat genom statligt finansierade infrastrukturprojekt. En annan idé är att staten så långt som möjligt ska hålla sig utanför lönesättningen i den privata sektorn. Dock uppmuntrades starka fackföreningsrörelser för att behålla en maktbalans på arbetsmarknaden.

flash-blog