Historia

Sveriges historia går som väntat långt tillbaka i tiden. För 15 000 år sedan var hela landet täckt av is, det kallar vi i dag för istiden. För 12 000 år sedan hade en del av isen smält och växter och djur kunde etablera sig i de södra delarna av landet. Senare kom även människor hit och bosatte sig. Under stenåldern, som var för ungefär 6 000 år sedan, började människorna göra verktyg av exempelvis sten, därav namnet på tidsåldern.

Under 800-talet och några hundra år framåt levde vikingarna i Sverige. De byggde båtar och seglade ut för att handla och plundra i andra delar av världen. Vikingarna tog över makten i många länder i Europa under den här tiden. I dag kan vi se föremål och båtar från vikingatiden på olika museum. På den här tiden trodde de flesta svenskar på de så kallade asagudarna. Det var ett flertal gudar som människorna hyllade och offrade till.

På 1000-talet fick Sverige sin första kristna kung, Olof Skötkonung. Under 1200-talet utvecklades Sverige snabbt. Städer växte fram och landet delades in i landskap som hade egna lagar.

På 1300-talet skrev Sverige, Norge och Danmark under det avtal som kallas Kalmarunionen och blev då ett enda land. Några hundra år senare, på 1500-talet, gjorde svenskarna och Gustav Vasa uppror mot den danske kungen och senare bildades Sverige som ett eget land. Under den här tiden gick också kyrkan från att ha varit katolsk till att bli protestantisk. Under de närmaste två hundra åren fördes också flera krig över Östersjön och Sverige tog även över land på andra sidan havet.

Under 1700-talet rådde upplysningstiden i hela Europa och många länder fick bättre ekonomi. I Sverige startades en vetenskapsakademi för att få fram kunskap om hur landet skulle kunna bli självförsörjande.

På 1800-talet skrevs de fyra grundlagar som än i dag är grunden i svensk lag. Under den här tiden, och en bit in på 1900-talet, ökade landets befolkning och många hade svårt att försörja sig. Många som bodde på landsbygden led av svält och flyttade in till städerna eller emigrerade till Amerika. Nästan en miljon svenskar emigrerade till Amerika under den här tiden. Under den senare delen av 1800-talet startade industrialiseringen och Sverige fick sina första järnvägar och industrier.

flash-blog