Sjöar och vattendrag

Sverige är ett land som är rikt på sötvatten. Nästan överallt i den svenska naturen går det att hitta vatten. De vackra vyerna över sjöar och älvar är många och de är ofta populära motiv för bilder och foton som speglar den svenska naturen.

Antalet sjöar som är över en hektar, alltså 100 gånger 100 meter stora, är drygt 100 000. De här sjöarna finns utspridda från norr till söder och täcker totalt nio procent av landets totala yta. Det är svårt att veta exakt hur många sjöar och vattendrag det finns i landet eftersom vissa torkar bort, andra kommer till och ibland går två vattendrag ihop till ett eller delar på sig och blir flera. De allra flesta sjöarna är mindre än en hektar.

Det län som har flest sjöar är Norrbottens län, där finns drygt 30 700 sjöar. Bara sex kommuner i hela landet saknar en sjö. Fem av de kommunerna ligger i Skåne i södra Sverige.

Den största sjön i Sverige är Vänern. Den är också Europas tredje största sjö. Via Göta Älv tar sig vattnet från Vänern ut till havet. Vänern är nästan 47 000 kvadratmeter stor. Det största djupet i Vänern är 106 meter.

Den näst största sjön i Sverige är Vättern. Det är en långsmal sjö som många cyklar runt i loppet Vätternrundan. Det loppet är 30 mil långt. Vättern är en sjö som ligger i en förkastningssänka i jordskorpan och är därför väldigt djup. Det största djupet är 120 meter. I Vättern ligger ön Visingsö. Det är en populär turistort dit många åker på sommaren. Det är ofta kallt att bada i Vättern på grund av det stora djupet, men om vinden ligger på åt rätt håll kan det bli riktigt behagliga temperaturer även här.

Den tredje största sjön i Sverige är Mälaren. Den här sjön är inte i närheten av lika djup som Vättern, medeldjupet ligger på strax under tretton meter. Vad det däremot finns mycket av i Mälaren är öar, holmar och skär. Om man skulle räkna alla sådana i sjön skulle man komma upp i över 8 000. Många åar rinner ut i Mälaren, bland andra Fyrisån, Arbogaån, Svartån och Kolbäcksån.

Näst på tur i listan är Hjälmaren. Det är en grund sjö med tanke på dess storlek. Här är medeldjupet bara drygt sex meter. På slutet av 1800-talet sänktes sjöns vattennivå för att göra plats åt mer jordbruk. På plats fem och sex över de största sjöarna i Sverige kommer Storsjön och Siljan.

I de svenska sjöarna finns en mängd olika fiskarter och växter och det finns många föreningar och organisationer som jobbar för att behålla mångfalden. Miljöförstöringar är ett hot mot många sjöar och vattendrag.

flash-blog