Landskapen

Hela Sverige är uppdelat i ett antal mindre delar. De delarna kallas för landskap. Förr i tiden hade landskapen egna lagar, men i dag är de mer eller mindre bara en geografisk uppdelning. Det finns 25 landskap i Sverige och alla har bland annat egna landskapsdjur, -växter och -fåglar.

Medlemmarna av det svenska kungahuset har hertigtitlar kopplade till de olika landskapen. Till exempel är prinsessan Estelle hertiginna av Östergötland.

De 25 landskapen är också indelade i tre grupper. Landskapen längst söderut tillhör Götaland, de i mitten av landet tillhör Svealand och landskapen i Sveriges norra del tillhör Norrland. När man tittar eller lyssnar på en väderleksrapport från exempelvis SMHI kan man höra att begreppen Götaland, Svealand och Norrland används. Då gäller det att ha koll på var i landet man själv bor.

Landskapen har också var sitt landskapsvapen. Det är en bild av till exempel ett får (som på Gotlands landskapsvapen) eller en älg (som på Jämtlands landskapsvapen).

Sveriges största landskap är Lappland som ligger allra längst i norr. Lappland sträcker sig över en fjärdedel av Sveriges yta. Landskapet gränsar till Norge i väster och Finland i nordöst. Lapplands landskapsblomma är fjällsippa och landskapsdjuret är fjällräv.

flash-blog