Sverige – det vackra avlånga landet

Vackra och unika Sverige är en del av Norden. Norden består, förutom av Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, av de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. Sverige hade i slutet av 2020 en befolkning på 10 379 295 miljoner människor. Befolkningen har ökat på grund av att det har fötts fler än det har dött. Sverige har en välutvecklad infrastruktur och vacker natur.

Infrastruktur och samhälle

Sverige har stor potential och mycket yta att använda när det kommer boende. Vill man bosätta sig i en del av Sverige som passar, kan det vara svårt att välja vilken typ av bostad man ska ha. Det finns många typer av boenden och då kan man få bra tips och råd vid köp av bostad som kan vara viktiga i valet av bostad. Sverige har välfungerande samhällen med effektiv och trygg sjukvård, skolor och arbeten. En stor del av arbetena finns i Sveriges huvudstad Stockholm, men allt fler företag försöker att satsa på mer etablering i andra städer utanför Stockholm. Sverige är rankat som det fjärde landet i världen med bäst sjukvård. Genom ett tryggt sjukvårdssystem har Sverige stora resurser till att kunna behandla både kroniska och tillfälliga sjukdomar. Forskning bedrivs med framsteg och Karolinska sjukhuset är en av de sjukhus som har kommit långt inom både cancerforskning och genterapi.

Sveriges storslagna natur

Sverige täcks av hela 2/3 skog, varav hälften av skogen ägs av privatpersoner och 1/4 av privata aktiebolag. Den största skogsägaren är svenska staten via bolaget Sveaskog AB. I Sverige är man mån om naturen och ekosystemet och har cirka 5000 naturreservat. Naturreservaten är till för att skydda värdefulla arter och djur. Hela 75 procent av fjällens natur och areal består av naturreservat. I Sverige finner man gran och tall som dominerande träd, men även björk, hassel och ek. Tack vare ett starkt och väletablerat naturskydd i Sverige, kan vi finna sällsynta blomarter och 50 000 kända växt- och djurarter. Många arter blir allt mer utrotningshotade och 585 växtarter är fridlysta i Sverige. I Sverige kan man finna storslagna och hissnade fjäll högt uppe i Norr, till lummiga våtmarker i söder. Faktum är att Sverige även har världens mest sjörika natur. Det finns även en mängd bevarande älvar som Torne älv, Vindelälven, Kalix älv och Pite älv. Alla dessa älvar är naturskyddade och får därför inte byggas ut eller ändras. Naturskyddsföreningen har som huvudansvar att värna om våra vilda djur och naturmarker. Sverige har fantastiska övärldar och den mest kända benämningen för Sveriges övärld är skärgården. Sverige är känt för sina skärgårdar som lockar turister världen över för att uppleva detta unika paradis.

Att bo i Sverige har många fördelar. Sverige har ett bra samhällssystem med åtgärder och program för både sjuka och arbetslösa. Sveriges innevånare är trevliga och öppna i allmänhet. Det finns många spännande restauranger, nattklubbar och caféer i Sveriges städer. Det är viktigt med trygghet i form av skyddsnät inom samhällsinsatser. Samhällena och orterna runtom i Sverige är ofta rena och välstädade samt har en mångfald av affärer, fräscha nybyggda köpcentrum och en mängd välbehövliga myndigheter. Med sina välfungerande samhällen och storslagna natur, är Sverige ett land man kan trivas och vara trygg i.

flash-blog