Verktygen som underlättar för svenska tandläkare

Sverige är ett av de länder som har bäst tandvård i världen. Det här beror bland annat på att vår tandvård håller en mycket hög standard och att svenskarna generellt är duktiga på att följa de rekommendationer som finns för god tandhälsa. Dessutom har svenska tandläkare tillgång till bra utrustning och teknologier som hjälper dem att utföra sitt jobb på bästa sätt.

Ett bra exempel på verktyg som hjälper svenska tandläkare att behandla sina patienter är tandläkarmikroskop. Tandläkarmikroskopet gör att tandläkaren kan sitta rak i ryggen och titta framåt samtidigt som undersökningen pågår. Den ger dessutom bra förstoring vilket underlättar vid mer avancerad tandvård, till exempel på kallad endodonti, när sjukdomar i tanden behöver behandlas. Samtidigt förebyggs arbetsskador som rygg- och nackont, som är speciellt vanliga för tandläkare. Sverige kan nämligen också slå sig för bröstet när det gäller arbetsmiljö – den är ofta noggrant reglerad för att förebygga de anställdas hälsa.

Smarta uppfinningar ger bättre tandhälsa

Tandläkarmikroskopet är bara ett exempel på hur svenska tandläkare kan förenkla sitt arbete och hjälpa patienter till bättre tandhälsa. Det finns flertalet viktiga uppfinningar som gjort att vi idag har bättre tänder en någonsin. En av de viktigaste är faktiskt från Sverige – i slutet av 1950-talet uppfann den svenske tandläkaren Yngve Ericsson den första riktigt effektiva fluortandkrämen. Att fluortandkräm började användas på bred front ledde till att allt färre svenskar fick riktigt besvärliga kariesangrepp och kunde behålla sina tänder högre upp i åldrarna.

Sedan dess har också borrar och fyllningar blivit betydligt mer avancerade och tandläkare kan idag inte bara lappa och laga utan faktiskt montera fast en helt ny tandrad i käkbenet om det behövs. Kirurgiska implantat har inneburit att allt färre behöver använda löständer, något som kan vara svårt att hantera och ohygieniskt.

Vad blir nästa svenska uppfinning?

Det är alltid omöjligt att säga vilket det stora genombrottet inom tandvård blir. Men forskning pågår om bland annat bättre metoder för att förebygga kariesangrepp innan de blir allvarliga. Tillsammans med allt mer avancerad implantatteknologi, mer avancerade material och synförbättrande hjälpmedel som tandläkarmikroskop kan vi känna oss säkra på att den svenska tandvården kommer att vara av världsklass i många år framöver. Det är ingen okvalificerad gissning att det kommer att finnas många skinande vita tandrader i Sverige också i framtiden!

flash-blog